อาหารชุดพิเศษของโอโตยะ
特選大戸屋ランチ
OOTOYA's Special Set
จานเดียว 189 บาท
เซ็ต 249 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY