อุด้งเย็น
せいろうどん
Cold Udon
จานเดียว 159.00 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY