โซบะ / อุด้งเย็น (ถ้วยเล็ก)
ミニ 冷やし蕎麦 / うどん
Cold Soba / Udon (Mini)
จานเดียว 109.00 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY