นัตโตะกับไข่ลวก
温玉納豆
Natto and Soft Boiled Egg
นัตโตะหรือถั่วหมัก อาหารที่มีโปรตีนสูงมาก นำเข้าจากเมืองสึชิอุระ ประเทศญี่ปุ่น หมักจากนัตโตะคิน (จุลินทรีย์สำหรับหมักนัตโตะคุณภาพดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น)
จานเดียว 89 บาท
OOTOYA DELIVERY