เต้าหู้สดเย็น
手造り豆腐
Fresh Homemade Tofu
จานเดียว 89 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY