กิมจิ
本格キムチ
Kimchi
จานเดียว 79 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY