นัตโตะกับไข่ลวก
温玉納豆
Natto and Soft Boiled Egg
จานเดียว 89 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY