ไข่ตุ๋น
ミニ茶碗蒸し
Steamed Egg
จานเดียว 35 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY