สะสมแสตมป์ครบ 10 ดวงรับส่วนลด 12% ที่โอโตยะทุกสาขา

ฉลอง 12 ปีโอโตยะ รับส่วนลด 12 % ทุกสาขา

เมื่อสั่งอาหารทุกๆ 400 บาท รับสแตมป์ 1 ดวง สะสมแสตมป์ครบ 10 ดวงรับส่วนลด 12% 

วันสะสมแสตมป์: 1 ก.ย.- 31 ต.ค. 60

วันการแลกใช้บัตรสะสม: 1 ก.ย.- 30 พ.ย. 60

เงื่อนไข 

1. ทุกๆการรับประทานอาหาร 400 บาท จะได้รับสแตมป์ 1 ดวง 

2. เมื่อต้องการใช้สิทธิ์ โปรดแสดงบัตรนี้ต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระเงิน

3. งดรับแสตมป์ชำรุด ขูดขีด หรือแกะลอก ทุกกรณี

4. บัตรสะสมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือรายการส่งเสริมโปรโมชั่นอื่นได้

5. โปรดแลกรับแสตมป์ก่อนการหมดอายุ

6. กรุณานำบัตรสะสมนี้มาแลกใช้สิทธิ์

7. สามารถแลกใช้ในการใช้บริการครั้งถัดไป

8. จำกัดการแลกรับสิทธิ์เฉพาะทานในร้านเท่านั้น ไม่รวมการสั่งนำกลับ หรือการสั่งดิลิเวอรี่

9. จำกัดการใช้บัตรสะสม 1 ใบ ต่อการแลกรับสินค้าต่อ 1 ใบเสร็จ

10. บัตรสะสมนี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

OOTOYA DELIVERY