ต้อนรับลมหนาวกับเมนูพิเศษ!

รายละเอียดโปรโมชั่น:


1. Karamiso Buta Nabe 239/299 THB


2. Charcoal Grilled Winter Aji 269/329 THB


3. Katsu Yasai Cheese Sticks 129 THB


4. Katsu Nori Cheese Sticks 129 THB


5. Tori Cheese Miso 139 THB


6. Matcha Pudding 59 THB


7. Matcha Pudding and Azuki 69 THB


8. Yuzu Ice cream 1 Scoop 49 THB


9. Yuzu Ice cream 2 scoop 79 THB


ระยะเวลา: 15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2561


สาขาที่เข้าร่วม: ทุกสาขา

OOTOYA DELIVERY