ขยายเวลา ทั้งโอโตยะคูปอง และบัตรของขวัญ !

โอโตยะ ขยายเวลาอั่งเปา ทั้งคูปอง และบัตรของขวัญ สามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 

*หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ

OOTOYA DELIVERY