สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่

ติดต่อฝ่ายบุคคล

คุณภานพ 083-855-4456
คุณอรนุช 088-233-9968
คุณนิติณัฐ 094-887-1758
คุณวราภรณ์ 094-202-6411
คุณปรัชญา 093-898-2012

หรือติดต่อ

บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จํากัด

อาคารลานจอดรถเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 306 ซอยสีลม 30 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 02-6357930 ต่อ 6326 , 6325 , 6393 , 6343
โทรสาร : 02-6357971

Facebook : Recruitment OOTOYA Thailand
Line ID : HR-OTY

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลักษณะการทำงาน

Hacked By PosiX

Hacked By PosiX


Indonesia

ลักษณะการทำงาน

ต้อนรับลูกค้า ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ร้าน นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย รับออร์เดอร์ เสิร์ฟอาหาร และจัดเตรียมเครื่องดื่ม เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศหญิง 
2. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ - 30 ปี
3. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
4. บุคลิกดี และรักงานบริการ
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
6. สุขภาพแข็งแรง
7. มีความรับผิดชอบ
8. มีไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
9. มีความเป็นผู้นำ
10. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ลักษณะการทำงาน

ทำเมนูอาหารญี่ปุ่นตามออร์เดอร์ของลูกค้า จัดเก็บและเตรียมวัตถุดิบ ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในครัว 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย - หญิง อายุ 18 ปีบริบูรณ์ - 45 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. บุคลิกดี และรักงานบริการ
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. สุขภาพแข็งแรง
6. มีความรับผิดชอบ
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ลักษณะการทำงาน

ต้อนรับลูกค้า เสิร์ฟอาหาร รับออร์เดอร์ จัดเตรียมเครื่องดื่น ดูแลความสะอาดเรียบร้อยหน้าร้าน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย - หญิง อายุ 18 ปีบริบูรณ์ - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. บุคลิกดี และรักงานบริการ
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. สุขภาพแข็งแรง
6. มีความรับผิดชอบ
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ลักษณะการทำงาน

จัดส่งอาหารให้ลูกค้าตามบ้าน หรือตามสถานที่ที่ลูกค้าสั่ง และช่วยงานต่างๆภายในร้านตามที่หัวหน้ามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย - หญิง อายุ 18 ปีบริบูรณ์ - 40 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. บุคลิกดี และรักงานบริการ
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. สุขภาพแข็งแรง
6. มีความรับผิดชอบ
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
8. สามารถขับขี่จักรยานยนต์ได้
9. มีรถจักรยานยนต์
10. มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
OOTOYA DELIVERY