สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่

ติดต่อฝ่ายบุคคล

คุณภานพ 083-855-4456
คุณอรนุช 088-233-9968
คุณนิติณัฐ 094-887-1758
คุณวราภรณ์ 094-202-6411
คุณปรัชญา 093-898-2012

หรือติดต่อ

บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จํากัด

อาคารลานจอดรถเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 306 ซอยสีลม 30 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 02-6357930 ต่อ 6326 , 6325 , 6393 , 6343
โทรสาร : 02-6357971

Facebook : Recruitment OOTOYA Thailand
Line ID : HR-OTY

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
OOTOYA DELIVERY