ปลาโอกิเมไดหมักซอสโชยุโคจิย่างถ่าน
醤油麹漬け沖目鯛の 炭火焼き弁当
Charcoal Grilled Shoyukoji Okimedai
359
409
OOTOYA DELIVERY