ข้าวคลุกสาหร่ายฮิจิคิ
ひじきご飯
Hijiki Seaweed Rice
45
OOTOYA DELIVERY