ศาลเจ้า ที่ประเทศญี่ปุ่น

วันหยุดยาวนี้ใครไปญี่ปุ่น แล้วไปศาลเจ้าที่ประเทศญี่ปุ่น ต้องไม่ลืมที่จะชำระล้างร่างกายก่อนเข้าไปสักการะบูชาด้านในกันนะคะ โดยมีธรรมเนียมปฏิบัติดังนี้ 1. ใช้กระบวยตักน้ำด้วยมือซ้ายเพื่อล้างมือขวา 2. ใช้กระบวยตักน้ำด้วยมือขวาเพื่อล้างมือซ้าย 3. ใช้มือรองน้ำจากระบวยเพื่อล้างปาก 4. ถือกระบวยตั้งขึ้นให้น้ำที่เหลือไหลลงเพื่อล้างด้ามจับ

OOTOYA DELIVERY