นํ้าเต้าหู้ในนํ้าเชื่อมคุโรมิสึ
くろみつ豆乳
Soy Milk with Black Syrup
75 บาท
OOTOYA DELIVERY