นํ้าเต้าหู้ในนํ้าเชื่อมคุโรมิสึ
くろみつ豆乳
Soy Milk with Black Syrup
75 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY