เบียร์ไฮเนเก้น
ハイネケンビール(瓶)
Heineken Beer (Bottle 630 ml)
159 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY