ปลาโอกิเมไดหมักซอสโชยุโคจิย่างถ่าน
醤油麹漬け沖目鯛の炭火焼き定食
Charcoal Grilled Shouyukouji Okimedai
จานเดียว 389 บาท
เซ็ต 449 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY