กิมจินาเบะกับเต้าหู้สด
本格キムチ鍋定食
Tofu and Kimchi Soup
จานเดียว 279.00 บาท
เซ็ต 339 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY