ข้าวหน้าหมูคัตสึ
豚ロースかつ重
Tokatsu and Egg with Rice
จานเดียว 269 บาท
เซ็ต 299 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY