ข้าวธัญพืชในนํ้าซุปไข่
五穀ご飯の玉子雑炊
Multigrain Rice in Egg Soup
จานเดียว 149 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY