ใหม่! เทศกาลเมนูปลา

รายละเอียดโปรโมชั่น:

1. Charcoal Grilled Miso Saikyo Okimedai 349/409 THB Phuket 389/438THB

2. Charcoal Grilled Kaiwari 309/369 THB Phuket 349/398THB

3. Ebi Fried with Aurora Sauce 129THB Phuket 139THB

4. Salmon Gunkan 159THB Phuket 169THB

5. Anmitsu Hojicha 59 THB Phuket 69 THB

6. Hojicha Pudding with Chocolate Sauce 99 THB Phuket 109 THB

7. Hojicha Latte with Hojicha Jelly 69 THB Phuket 79 THB

8. Soy Milk with Hojicha Jelly 79 THB Phuket 89 THB

 

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 - 15 ก.ย. 63 

ที่โอโตยะทุกสาขา

OOTOYA DELIVERY