พบกับเมนูปลาสุดพิเศษ!

รายละเอียดเมนู

สาขาทั่วไป

ปลาคัมปาจิซอสทาร์ทาร์ จานเดี่ยว 309/ เซต 369 บาท

ปลาคัมปาจิย่างถ่าน จานเดี่ยว 309/ เซต 369 บาท

เซ็ตข้าวหน้าปลาคัมปาจิกับสลัดโซบะ  299 บาท

*สาขาภูเก็ต

ปลาคัมปาจิซอสทาร์ทาร์ จานเดี่ยว 309 / เซต +49 บาท

ปลาคัมปาจิย่างถ่าน จานเดี่ยว 309 / เซต +49 บาท

เซ็ตข้าวหน้าปลาคัมปาจิกับสลัดโซบะ 299 บาท

 

ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. 63 - 31 ต.ค. 63 

ที่โอโตยะทุกสาขา

OOTOYA DELIVERY