OOTOYA DELIVERY
NEWS & PROMOTIONS

เทศกาลเจเริ่มแล้ว!

ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63

ใหม่! จับคู่เมนูอร่อยได้ตามใจ

ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 63 - 30 พ.ย. 63 

พบกับเมนูปลาสุดพิเศษ!

ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. 63 - 31 ต.ค. 63 

RECOMMENDED MENU
OOTOYA GANG

GOHANG KUN

RICE CHANG

OKAWARI NINJA

GOHAN DA ZO