สลัดแซลมอน
サーモンサラダ
Salmon Salad
จานเดียว 199 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY