สลัดแซลมอน
サーモンサラダ
Salmon Salad
จานเดียว 219.00 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY