อาหารชุดพิเศษของโอโตยะ
特選大戸屋ランチ弁当
OOTOYA’s Special Set
189
239
OOTOYA DELIVERY