ข้าวธัญพืชในนํ้าซุปไข่
五穀ご飯とたまごの雑炊
Multigrain Rice in Egg Soup
ข้าวธัญพืชในนํ้าซุปไข่ ให้คุณค่าและสารอาหารที่มีประโยชน์
จานเดียว 139 บาท
ซุปไข่และเต้าหู้สด ซุปไข่และเต้าหู้สด พร้อมผักหลากหลายชนิด
OOTOYA DELIVERY