ข้าวหน้าโอกากะ
おかかふりかけご飯
Okaka Furikake Rice
50
OOTOYA DELIVERY