ข้าวหน้าโอกากะ

Okaka Furikake Rice
50
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY