ข้าวคลุกสาหร่ายฮิจิคิ

Hijiki Seaweed Rice
45
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY