ผักกวางตุ้งเย็นราดซอสงา
青菜の胡麻和え
Chinese Mustard with Sesame Sauce
49
OOTOYA DELIVERY