สลัดคัทสึโอะชิโอะคอมบุ
塩昆布サラダ
Katsuo Shiokonbu Salad
จานเดียว 119.00 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY