สลัดเต้าหู้สด
手造り豆腐とじゃこのサラダ
Tofu Salad
จานเดียว 139.00 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY