ไก่ทอดซอสนัมบัง
チキン南蛮
Nanban Chicken with Tartar Sauce
จานเดียว 119.00 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY