ไก่ทอดซอสนัมบัง
チキン南蛮
Nanban Chicken with Tartar Sauce
จานเดียว 99 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY