บูรามันเจะและไอศกรีม
豆乳ブラマンジェとアイスクリーム
Soy Milk Pudding and Ice Cream
89 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY