ไอศกรีมชาเขียว
抹茶アイス
Matcha Ice Cream
49.00 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY