ไอศกรีม ถั่วแดงญี่ปุ่นและโมจิ
ぜんざいとアイスクリーム
Ice Cream, Red Bean and Mochi
69 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY