สลัดไก่กรอบ
ぱりぱりチキンのサラダ
Pan Fried Chicken Salad
จานเดียว 229 บาท
เซ็ต 289 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY