แฮมเบิร์กซอสทงเทกิ
手造りポークハンバーグ定食
Hamburg with Tonteki Sauce
จานเดียว 209 บาท
เซ็ต 269 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY