แฮมเบิร์กซอสทงเทกิ
手造りポークハンバーグ定食
Hamburg with Tonteki Sauce
จานเดียว 229 บาท
เซ็ต 289 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY