สึคุเนะย่างถ่าน
つくねの炭火焼き定食
Charcoal Grilled Minced Chicken and Japanese Herb
จานเดียว 239 บาท
เซ็ต 299 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY