ข้าวธัญพืช
五穀ご飯
Multigrain Rice
จานเดียว 35 บาท
OOTOYA DELIVERY