ข้าวหน้าโอกากะ
おかかふりかけご飯
Okaka Furikake Rice
จานเดียว 50 บาท
OOTOYA DELIVERY