ข้าวคลุกสาหร่ายฮิจิคิ
ひじきご飯
Hijiki Seaweed Rice
จานเดียว 45 บาท
OOTOYA DELIVERY