สลัดอุด้งราดน้ำสลัดงาขาว
ごまだれサラダうどん
Salad Udon with Goma Dressing
จานเดียว 165 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY