บูรามันเจะพาร์เฟต์
わらび餅と抹茶パフェ
Soy Milk Pudding Parfait
บูรามันเจะพาร์เฟต์ 
149 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY