ไอศกรีมในนํ้าเต้าหู้
豆乳あんみつ
Japanese Anmitsu in Soy Milk
79 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY