นํ้าเลมอนคุโรมิสึ
黒蜜レモネード
Lemonade Black Syrup with Lemon Jelly
69 บาท
OOTOYA DELIVERY