บูรามันเจะ
豆乳のブラマンジェ
Soy Milk Pudding
59 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY