ชานม (ร้อน / เย็น)
ミルクティー(ホット / アイス)
Milk Tea (Hot / Cold)
39 บาท
OOTOYA DELIVERY