ชามะนาว (ร้อน / เย็น)
レモンティー(ホット / アイス)
Lemon Tea (Hot / Cold)
36 บาท
OOTOYA DELIVERY