โคโรเกะชีส
手造りチーズコロッケ
Potato Croquettes with Cheese
จานเดียว 129.00 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY