เครื่องเคียงผัก 3 ชนิด
キムチとナムルの盛り合わせ
Namuru
จานเดียว 69 บาท
OOTOYA DELIVERY