โซบะเย็น
せいろ蕎麦
Cold Soba
จานเดียว 159.00 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY