โซบะ / อุด้งร้อนในซุปไข่ (ถ้วยเล็ก)
ミニ かき玉蕎麦 / うどん
Hot Soba / Udon with Egg in Dashi Soup (Mini)
จานเดียว 109.00 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY